Internet za darmo! – przyłącz światłowód.

Jeżeli mieszkasz na trenach wiejskich i masz duży problem z dostępem do Internetu Stacjonarnego, sprawdź czy jesteś w zasięgu Polski Cyfrowej! W ramach tego programu możesz uzyskać bezpłatne przyłącze światłowodowe do granicy działki, na której znajduje się Twój dom lub do wspólnej części budynku – w przypadku zabudowy wielorodzinnej. Jeżeli chciałbyś z niego skorzystać koniecznie złóż stosowną deklarację w swoim Urzędzie Gminy. Zachęć też do tego sąsiadów, bo warunkiem uczestnictwa jest odpowiednio duże zainteresowanie mieszkańców. Program jest realizowany przez Orange Polska i jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Jego celem jest dostarczenie osobom fizycznym i jednostkom publicznym dostępu do szerokopasmowego Internetu. Jeżeli Twoja miejscowość lub ulica spełni warunki to staniesz się szczęśliwym posiadaczem łącza internetowego w technologii światłowodowej o przepustowości min. 30Mb/s. Pamiętaj jednak, że tymi inwestycjami objęto obszary, które obecnie są pozbawione możliwości korzystania z takiego Internetu z uwagi na brak odpowiedniej infrastruktury telekomunikacyjnej. Dowiesz się więcej na temat samego programu oraz obszarów, które zostały nim objęte odwiedzając poniższe strony:
Włącz nowoczesny Internet
Program Operacyjny Polska Cyfrowa
Deklaracja zainteresowania światłowodem
Sprawdź i skorzystaj!
Zespół Multiconvert.pl

Autor


Zespół Multiconvert.pl